Комплетни транспорти на меѓународниот и домашниот пазар

Поединечни и збирни транспорти на меѓународниот пазар

Меѓународни транспорти со контролирана температура

Селидбени транспорти

Транспорт на конфекција

Организација на специјални транспорти

Вадење на дозволи за специјални транспорти и нивно следење

Поморски транспорт

Воздушен транспорт

Комплетни транспортни и логистички решенија

Складирање и дистрибуција на стока по системот од врата до врата
IDS КАРТИЧКИ ЗА ГОРИВО И КАРТИЧКИ ЗА ПАТАРИНИ

• Заради поддршка на целокупните транспортни операции низ цела Европа и,
пред сe, заради мисијата да се понуди комплетна логистичка платформа за
клиентите и партнерите, ВАДЕКС Транспорт веќе 10 години е дел од мрежата
на престижниот International Diesel Service на Kuwait Petroleum. Притоа,
нашата Компанија е ексклузивен авторизиран дистрибутер за регионот на IDS
Fuel Cards (IDS картички за гориво).

• Исто така, ВАДЕКС Транспорт  е и ексклузивен авторизиран дистрибутер на
Cards Payment Tolls (картички за плаќање патарини) низ земјите на цела
Европа, од системот на Multi Service Europe. 

Други Услуги

Услуги

ПОВРАТ НА ДДВ ОД ЗЕМЈИТЕ НА ЕУ ЗА ГОРИВО И ПАТАРИНИ

• Со цел да се помогне во конкурентноста и за намалување на трошоците за
извршување на транспортот, ВАДЕКС Транспорт  овозможува и посредува
при поврат на ДДВ од земјите на Европската Унија, поврзано со основните
транспортни  и останати трошоци направени во европските земји.

• Оваа услуга за своите соработници ВАДЕКС Транспорт ја овозможува преку
услугата NOVI на IDS, во соработка со позната компанија BHI Momsagentur од
Данска.
...Дознај повеќе!
ПОВРАТ НА ДДВ ОД ЗЕМЈИТЕ НА ЕУ
ЗА ДРУГИ ВИДОВИ НАБАВКИ И УСЛУГИ

• Освен за гориво и патарини, ВАДЕКС Транспорт посредува при поврат на
ДДВ и за сите правни лица кои што направиле било каков деловен трошок во
земјите на ЕУ, во било каква друга деловна сфера. Право на поврат на ДДВ
од странство имаат сите правни субјекти кои имаат регистрација за ДДВ во
сопствената земја..
...Дознај повеќе!