ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ


Име  *

Татково Име  *

Презиме  *

Дата на раѓање  *

Пол *

Брачна состојба

Адреса   *

Контакт телефон  *

Е-маил  

Националност
Постдипломски студии

Година на запишување  

Година на завршување  

Факултет  

Насока/смер  

Универзитет / Институт  

Факултет

Година на запишување  

Година на завршување  

Факултет  

Насока/смер  

Универзитет / Институт  

Друго


Средно училиште

Година на запишување  

Година на завршување  

Средно училиште  *

Насока/смер
ОБРАЗОВАНИЕ
Од Година

До Година

Организација и адреса 

Работно место

Краток опис на задачите:
Мајчин јазик

Странски јазик
 
Ниво на познавање:Странски јазик

Ниво на познавање:Странски јазик

Ниво на познавање:Компјутерски вештини


Возачка дозвола-категорија

Сопствено возило?
 
разбирање        зборување       пишување 
разбирање        зборување       пишување 
разбирање        зборување       пишување 
РАБОТНО ИСКУСТВО

Пополнувањето на работното искуство е од тековното, па последователно наназад.
Се сложувам
Од Година

До Година

Организација и Адреса 

Работно место

Краток опис на задачите:
Од Година

До Година

Организација и Адреса

Работно место

Краток опис на задачите:
Женски
Машки
(Најмногу 500 карактери)
Опишете се себеси *
Декларација:
Според Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на апликацијата се согласувам моите лични податоци да бидат предмет на обработка за потребите на компанијата, при процесот на селекција на апликантите за вработување во компанијата. Воедно Изјавувам дека податоците кои ги доставувам се точни.
(Најмногу 250 карактери)
(Најмногу 250 карактери)
(Најмногу 250 карактери)
ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ
полињата одбележани со " * " се задолжителни за пополнување
Тимот од стручни, посветени и способни кадри се клуч на нашето успешно работење и достигнувања. Доколку Ве привлекува динамична и развојна работна средина и сакате да бидете дел од неа, пополнете ја апликацијата за работа

Апликација за вработување